HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: ประกาศปิดเรียน
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
โรงเรียนอำนาจเจริญ ประกาศปิดเรียนเพื่อประชุมครูรับทราบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ในวันที่...

โรงเรียนอำนาจเจริญ ประกาศปิดเรียนเพื่อประชุมครูรับทราบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ในวันที่. ๔  กรกฎาคม ๒๕๕๗. เป็นเวลา ๑ วัน

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top