HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 
 

cikapoung cikapoung Author
Title: Ferrari F430
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever si...
Ferrari F430
Ferrari F430

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever si...

อ่านเพิ่มเติม »

cikapoung cikapoung Author
Title: 2012 London Olympic Games
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text eve...
2012 London Olympic Games
2012 London Olympic Games

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text eve...

อ่านเพิ่มเติม »

cikapoung cikapoung Author
Title: แบบจำลองโมเดล 3 มิติ โรงเรียนอำนาจเจริญ
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
แบบจำลองโมเดล 3 มิติ โรงเรียนอำนาจเจริญ เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   โดยนักเรียน ชั้นม.6/9  นางสาววรางคณา  จันทร์แจง นายจตุรวิทย์     จ...
แบบจำลองโมเดล 3 มิติ  โรงเรียนอำนาจเจริญ
แบบจำลองโมเดล 3 มิติ โรงเรียนอำนาจเจริญ

แบบจำลองโมเดล 3 มิติ โรงเรียนอำนาจเจริญ เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   โดยนักเรียน ชั้นม.6/9  นางสาววรางคณา  จันทร์แจง นายจตุรวิทย์     จ...

อ่านเพิ่มเติม »

cikapoung cikapoung Author
Title: การติวสอบ GAT ของนักเรียนระดับ ม.ปลาย โรงเรียนอำนาจเจริญ
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
คลิกเพื่อดูรูปภาพบรรยากาศ
การติวสอบ GAT ของนักเรียนระดับ ม.ปลาย โรงเรียนอำนาจเจริญ
การติวสอบ GAT ของนักเรียนระดับ ม.ปลาย โรงเรียนอำนาจเจริญ

คลิกเพื่อดูรูปภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม »

cikapoung cikapoung Author
Title: พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ที่วัดเทพมงคล
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 คลิกดูภาพบรรยากาศกิจกรรมวันแม่
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ที่วัดเทพมงคล
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ที่วัดเทพมงคล

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 คลิกดูภาพบรรยากาศกิจกรรมวันแม่

อ่านเพิ่มเติม »

cikapoung cikapoung Author
Title: งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
กล่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนอำนาจเจริญ   รางวัลชนะเลิศ
งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กล่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนอำนาจเจริญ   รางวัลชนะเลิศ

อ่านเพิ่มเติม »
 
 
 
Top