HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนเรื่องปิดเรียน
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
ด้วยโรงเรียนอำนาจเจริญ ได้ประกาศปืดเรียนเพื่อประชุมครูรับทราบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ...

ด้วยโรงเรียนอำนาจเจริญ ได้ประกาศปืดเรียนเพื่อประชุมครูรับทราบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ ทุกท่าน นักเรียนให้ไปรับหนังสือแจ้งปิดเรียนได้ที่ห้องวิชาการ

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top