HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: แบบจำลองโมเดล 3 มิติ โรงเรียนอำนาจเจริญ
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
แบบจำลองโมเดล 3 มิติ โรงเรียนอำนาจเจริญ เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   โดยนักเรียน ชั้นม.6/9  นางสาววรางคณา  จันทร์แจง นายจตุรวิทย์     จ...
แบบจำลองโมเดล 3 มิติ โรงเรียนอำนาจเจริญ
เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
โดยนักเรียน ชั้นม.6/9 
นางสาววรางคณา  จันทร์แจง
นายจตุรวิทย์     จันทะบุตร


คลิกเพื่อชมแบบจำลอง

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top