HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
ดร.จักรทิพย์  กีฬา ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                                                  2.นายสมชัย  พลรักษ์ ...
ดร.จักรทิพย์  กีฬา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

                                                      
                        2.นายสมชัย  พลรักษ์                       3.นายถาวร  สีทน 
         รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ              รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ
                                                               และพัฒนาผู้เรียน

 
4.นายทวี  ชัยปัญญา
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top