HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: สาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
กราบเรียนท่านผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน ที่เคารพทุกท่านครับ ฟ้า - เหลือง ของเรากำลังมีอายุ 6...

clip_image002

กราบเรียนท่านผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน ที่เคารพทุกท่านครับ
ฟ้า - เหลือง ของเรากำลังมีอายุ 62 ปี จากวันแรก 12 มิถุนายน พ.ศ.2594 ขณะนี้จังหวัดอำนาจเจริญกำลังเตรียมฉลอง 20 ปี ของจังหวัดอำนาจเจริญ ก็แสดงว่าเราเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดครบ 20 ปี เหมือนกัน เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นทุกศูนย์ของจังหวัดอำนาจเจริญ เราภูมิใจที่โรงเรียนอำนาจเจริญผ่านการประเมินจาก สมศ. ในรอบ 3 (พ.ศ.2554 - 2558) ในระดับดี ยังความภาคภูมิใจมาสู่พวกเราทุกคน เรามีศิษย์เก่าที่จบออกมานำประโยชน์แก่ชาวอำนาจเจริญ และ แก่ประเทศมากมายและก็ยังมีสิ่งที่เราต้องตระหนักร่วมกันคือ ทำอย่างไรห้วงเวลาในการติด 0,ร, มส ของลูกๆจะสิ้นที่สุด คือ ติด 0,ร,มส ได้แต่ต้องแก้ไขอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาการปีนี้เรามีผู้ที่คุณูปการต่อโรงเรียนอำนาจเจริญเกษียณอายุราชการถึง 5 ท่านซึ่งเราเห็นพ้องต้องกันว่าเราขอบคุณและเสียดายความรู้ความสามารถของทุกท่านซึ่งไม่ได้แก่ตามอายุเลย เรากำลังจะร่วมกันสร้าง “นวัตกรรมใหม่ทางการบริหาร” โดยเชิญท่านกลับมาเป็นคลังสมองอาสาพัฒนา ฟ้า-เหลือง” โครงการนี้ขออนุญาตดำเนินการดำริ ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรงค์ ฉายแสง ที่จะเลื่อนเวลาเกษียณอายุราชการออกไปเป็น 65 หรือ 70 ปี แต่ “ฟ้า – เหลือง model” ให้ท่านเป็นข้าราชการบำนาญตามปกติ (โรงเรียนก็เป็นคนเบิกเงินบำนาญให้อยู่แล้วเพราะเราเป็นหน่วยเบิกตรงเอง) แต่โรงเรียนจะมีเงินสวัสดิการจ้าง (ขอร้องให้รับ) ให้ท่านพี่กรุณาอาสาสมัคร ได้รับเงินบำนาญ + เงินสวัสดิการแจ้งใกล้เคียงกับเงินเดือนเดิม แถมสอนต่อได้เลยในเดือนตุลาคม ไม่ต้องหาอัตราจ้างใหม่ ซึ่งหายากมาก และ เราไม่ค่อยมั่นใจในคุณภาพเท่าคนเก่า + เก๋า ของเราจริงมั่งครับ

.........นี้คือนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการขาดครู ช่วงนี้ (สิงหาคม) ลูกๆ ม.6 กำลังสมัครสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ อื่นๆ ที่ผ่านมาลูกๆม.6 จะสอบได้จากรับตรงประมาณ 80-90% ของ ม.6 ทั้งหมด คุณครูประจำวิชา ครูแนะแนว และทุกส่วนต้องกระตุ้นให้ลูกๆของเราตื่นตัวอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้พลาด เพราะต้องสมัครด้วยตัวเองทาง internet สมัครสอบ gat-pat ด้วยตัวเองแล้วจ่ายเงินเองผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ใกล้บ้านด้วยตัวเองถ้าพลาดแล้วพลาดเลยคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองอย่าลืมให้กำลังใจลูกๆนะครับ เพื่อความสำเร็จของลูกๆและความภาคภูมิใจร่วมกัน

clip_image002

 

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top