HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title:
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
นางสาวสำเร็จ  อาจธะขันธ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  เชี่ยวชาญ  อายุ  60  ปี  จบการศึกษา  ปริญญาโท วิชาเอก  หลักสูตรและการสอน  ขณะนี้ กำลังศึกษา...
นางสาวสำเร็จ  อาจธะขันธ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  เชี่ยวชาญ  อายุ  60  ปี  จบการศึกษา  ปริญญาโท
วิชาเอก  หลักสูตรและการสอน  ขณะนี้ กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก วิชาเอกการบริหารการศึกษา 
ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปฏิบัติหน้าที่การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนอำนาจเจริญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top