HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: มาทำความรู้จักกันนะคะ
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
นาง สาวจิราวัช จันพวง กลุ่่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ   :) วิทยาศาสตร์ทำให้เราได้ค้นหาคำตอบ ด้วยการคิด วิเคราะห์ และการไ...

นางสาวจิราวัช จันพวง
กลุ่่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ :)


วิทยาศาสตร์ทำให้เราได้ค้นหาคำตอบ ด้วยการคิด วิเคราะห์ และการได้ใช้เหตุผล
ดนตรี ทำให้เราได้ปล่อยความคิด ไปกับจินตนาการ เสียงเพลง และท่วงทำนอง
//I Love you more than i can say//


About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top