HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: วรัชยา กาญจนาภา
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
นางวรัชยา  กาญจนาภา   ประวัติการศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่โรงเรียนบ้านนายม จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่โรงเรียนอำนาจเจริญ จบอนุปริญญ...

นางวรัชยา  กาญจนาภา  
ประวัติการศึกษา

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่โรงเรียนบ้านนายม
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่โรงเรียนอำนาจเจริญ
จบอนุปริญญา  เอกสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
จบปริญญาตรี  เอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

สถานที่ทำงาน 
26 หมู่ 13 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  37000
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร 0890524677

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top