HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: นายเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
นายเกรียงศักดิ์  ขจัดมลทิน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...

นายเกรียงศักดิ์  ขจัดมลทิน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top