HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: โครงการการทำข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
ในวันที่ 20 กันยายน 2556  โรงเรียนอำนาจเจริญ ได้จัดการทำข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาขั้น การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาต...
ในวันที่ 20 กันยายน 2556  โรงเรียนอำนาจเจริญ ได้จัดการทำข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาขั้น
Logo%20%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94[1] การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล
การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล
ด้วยชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test และ Cambridge Online Placement Test   โดย สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อทดสอบความรู้ทางด้านไวยากรณ์ คําศัพท์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายในเชิงอนุมาน(implied meaning)ในภาษาอังกฤษ ผู้สอบจะต้องมีความรู้ทางภาษาทั้งด้านรูปโครงสร้างทางภาษา (structure) และการสื่อความหมาย(meaning) เพื่อจะสามารถสื่อสารได้อย่างดี ข้อสอบจะเน้นตรวจสอบความสามารถทางภาษาทั้งสองด้านซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความสามารถของผู้สอบได้ดีขึ้น ด้วยชุดข้อสอบที่ได้มาตรฐานสากล Oxford Online Placement Test และ Cambridge Online Placement Test
1236472_419495538160527_1113084021_n[1]

เอกสารดาวโหลดการอบรบชี้แจงการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล

มีการอัพเดตเอกสารดาวโหลดการอบรบชี้แจงการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล
หมายเหตุ เอกสารที่มีการแก้ไขคือไฟล์ การเตรียมตัวสอบเทียบเคียง Update.pdf หากใครดาวโหลดไปก่อนวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 สามารถดาวโหลดไฟล์นี้ได้ใหม่ค่ะ
ไฟล์แนบ:
การเตรียมตัวสอบเทียบเคียง Update.pdf
คู่มือสอบ CEPT.pdf
คู่มือสอบ Oxford ประถม.pdf
คู่มือสอบ Oxford มัธยม.pdf
ชี้แจ้งการสอบเทียบเคียงมาตรฐานสากล.pdf
แบบการกรอกข้อมูลผู้สอบ.pdf
สมรรถนะทางภาษาอังกฤษ CUP.pdf
ชี้แจงการสอบและรายชื่อโรงเรียนที่สอบภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล 2556.pdf
แบบฟอร์มสั่งซื้อข้อสอบออนไลน์เพิ่ม.pdf

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top