HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ อำนาจเจริญ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2556
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
            ด้วยโรงเรียนอำนาจเจริญ   อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จะจัดสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ อำนาจเจริญ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึ...

           ด้วยโรงเรียนอำนาจเจริญ  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จะจัดสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ อำนาจเจริญ ครั้งที่20 ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น โดยกำหนดจะจัดสอบแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 11.30 . ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ  จึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีความสนใจส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน โดยส่งหลักฐานการสมัครสอบแข่งขันของโรงเรียนได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอำนาจเจริญ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 รายละเอียด ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top