HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
โครงการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและอาเซียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556  ณ โรงเรียนอำนาจเ...
โครงการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและอาเซียน

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 

ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ 

การแข่งขัน  วันเสาร์ที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  (วันเด็กแห่งชาติ) 
เริ่มแข่งขันเวลา  ๐๙.๐๐ นาฬิกา  ณ  อาคารเกียรติสุรนนท์  โรงเรียนอำนาจเจริญ

***** สำหรับนักเรียน ร.ร.อำนาจเจริญ ไม่ต้องระบุครูผู้ควบคุมทีมนะคะ ^_^
  หมดเขตรับสมัคร วันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2557 


About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top