HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: MOU โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยา นุสรณ์ ดร.จักรทิพย์ กีฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญได้ร่วมการประชุมลงนามข้อตกลง...

ดร.จักรทิพย์ กีฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญได้ร่วมการประชุมลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รูปภาพ

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top