HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: ระบบกรอกใบสมัครนักเรียนใหม่..ปีการศึกษา 2557
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
ระบบรายงานการรับนักเรียน เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศั...
ระบบรายงานการรับนักเรียน
เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-511959

ด้วยทางโรงเรียนอำนาจเจริญ ได้จัดทำระบบรายงานการรับนักเรียน
ซึ่งจะบังคับให้นักเรียนใหม่ทุกราย คลิก
REGISTER NOW
เพื่อกรอกใบสมัคร 
แล้วทำการพิมพ์ใบสมัครผ่านทางระบบรายงานการรับนักเรียนบนเว็บดังกล่าว
เพื่อนำใบสมัครนี้ไปยืนต่อเจ้าหน้ารับสมัครในวันเวลา
ตามที่กำหนดการรับสมัครของแต่ละราย ต่อไป  
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
--------------------------------------------------------------------------------------
คลิกกรอกใบสมัคร

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top