HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: วันรักวันลา วันปัจฉิมนิเทศ วันรับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา วันอำลาสถาบัน
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
จงตั้งใจ ตั้งจิต คิดให้มั่น  จงฝ่าฟัน แม้ลำบาก ด้วยขวากหนาม  จงหมั่นทำ แต่สิ่ง ที่ดีงาม  จงเดินตาม วิถี ที่ควรเป็น  จงตั้งใจ อย่ายอมแพ้ แม้ล...
จงตั้งใจ ตั้งจิต คิดให้มั่น 
จงฝ่าฟัน แม้ลำบาก ด้วยขวากหนาม 
จงหมั่นทำ แต่สิ่ง ที่ดีงาม 
จงเดินตาม วิถี ที่ควรเป็น 
จงตั้งใจ อย่ายอมแพ้ แม้ลำบาก 
จงรับปาก ใจตนเอง แม้ยากเข็ญ 
จงรู้ว่า สิ่งใด ใคร่อยากเป็น 
จงได้เห็น ว่าไม่ง่าย อย่าได้ท้อใจ 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปี นักเรียนที่อยู่ในระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 จะสำเร็จการศึกษา และออกไป ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือในระดับ ม. 3, ม.6 นักเรียนก็จะมีทางเลือกของชีวิต เป็นการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือออกไปประกอบอาชีพทำงานหาเงิน
เช่นเดียวกับ นักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญที่น่ารักทุกคน ขอให้โชคดีมีชัย 
 
 

คลิกเข้าชมบรรยากาศในวันปัจฉิม
(1)  (2)     --->by  Giantgeo
(1)           --->by  Tkobon Tanee
(1) (2)      --->by  Natt Samart

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top