HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: การแข่งขันตอบปัญหา "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน"
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
             การแข่งขันตอบปัญหา "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน" โดย สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช  ณ ศูนย์วิ...
             การแข่งขันตอบปัญหา "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน" โดย สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช  ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุบลราชธานี
มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งสิ้น  33 ทีม  6  จังหวัด
(สุรินทร์,ศรีษะเกษ, อำนาจเจริญ, ยโสธร,  บุรีรัมย์  อุบลราชธานี )

ผลการแข่งขัน  โรงเรียนอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ   ได้รับ โล่รางวัล และเงินรางวัล 4,000 บาท 

ผู้เข้าแข่งขัน  
1. นางสาวเตชินี    มุทุกันต์    ม.5/10
2. นางสาวกุลยา   สายเนตร  ม.5/13

ผู้ควบคุมทีม  คุณครูศุลีมาศ   อุปริวงศ์


About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top