HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: โครงการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
เมื่อเวลา 9.00 น. นายประชา สิทธิโชค รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้...
เมื่อเวลา 9.00 น. นายประชา สิทธิโชค รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายสุทธิพร ไชยพิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางชลธิดา วันทา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย..
image
นายประชา สิทธิโชค
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 (ภาพบน)

วิทยากร
วิทยากร
image

นายสุทธิพร ไชยพิเดช
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางชลธิดา วันทา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top