HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน 57
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2557 “STOP TEEN MOM : ภายใ...

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2557 “STOP TEEN MOM : ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัาสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” I AMT HALL หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดย ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 75 จังหวัดอำนาจเจริญ

image

image image 
image image
image image
image image

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top