HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต7 จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันทำ MOU การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี2557 สพม.เขต29  ณ หอ...

image
โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษา
สหวิทยาเขต7
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันทำ MOU

การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี2557
สพม.เขต29  ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ

image

คลิกดูบรรยากาศ

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top