HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: โครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2557 ทางทีมโรงเรียนอำนาจเจริญได้เข้าร่วมแสดงผลงานในโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ...

ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2557 ทางทีมโรงเรียนอำนาจเจริญได้เข้าร่วมแสดงผลงานในโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ณ โรงเรียนบ้านชาด ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ จังหวัดอำนาจเจริญ

imageimage

imageimage

image_thumb[10]_thumbimage_thumb[11]_thumb

 

BY   image

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top