HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงประจำปีงบประมาณ 2556
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 10 สถานที่ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดขึ้นในวันที่ 22 ก...

โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 10 สถานที่ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฏาคม 2556 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัอำนาจเจริญ สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็กกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ห็น


About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top