HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
"ประกาศ สพฐ." รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กรณี...

"ประกาศ สพฐ." รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
กรณีเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.2556

รูปภาพ : "ประกาศ สพฐ." รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กรณีเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.2556  http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/899.pdf

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top