HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: ทะเบียนนักเรียน
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
         ประกาศจากงานทะเบีย นในระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2556 คณะครูประจำห้องทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นักเรียนที่จะขอ...

         ประกาศจากงานทะเบียนในระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2556 คณะครูประจำห้องทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นักเรียนที่จะขอรับเอกสารต่างๆ ที่มาดำเนินไว้ ให้มาติดต่อรับเอกสารในช่วงหลังจากเปิดเรียนแล้ว

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top