HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: มารุตย์ มิละสิงห์
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายมารุตย์ มิละสิงห์ ที่อยู่ 30 หมู่ 4 ต.น้ำคำใหญ่ อเมือง จ.ยโสธร 35000 เกิด 14 สิงหาคม 2529 จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลร...
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายมารุตย์ มิละสิงห์

ที่อยู่ 30 หมู่ 4 ต.น้ำคำใหญ่ อเมือง จ.ยโสธร 35000


เกิด 14 สิงหาคม 2529


จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ปัจจุบันทำงานที่โรงเรียนอำนจเจริญAbout Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top