HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: นายบุรินทร์ พรมทา
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล   นายบุรินทร์  พรมทา ตำแหน่ง   ครูชำนาญการพิเศษ เกิดเมื่อ   24  มกราคม  2496 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ 171/4   หมู่บ้...


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล  นายบุรินทร์  พรมทา
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
เกิดเมื่อ  24  มกราคม  2496
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ 171/4  หมู่บ้าน  ม.9  ตำบล  บุ่ง    อำเภอ  เมือง
จังหวัด  อำนาจเจริญ   รหัสไปรษณีย์   37000   หมายเลขโทรศัพท์  081-955-8434ประวัติการรับราชการ
- บรรจุเข้ารับราชการครูตำแหน่ง  ครู   เมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม   2516
- พ.ศ. 2519   ตำแหน่ง    ครู    โรงเรียน   นาผือโคกกอก
- พ.ศ. 2520   ตำแหน่ง  ครูใหญ่   โรงเรียน  บ้านกุดปลาดุก
- พ.ศ. 2522   ตำแหน่ง  ครู      โรงเรียน  เขมราฐพิทยาคม

ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณ  ครู    โรงเรียน  อำนาจเจริญ (1 พ.ค. 2527) ถึง ปัจจุบัน
คติประจำใจในการทำงาน   เชื่อมั่นในผู้บริหาร ไว้ใจเพื่อนร่วมงานทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

ผลงานที่ภาคภูมิใจในชีวิตราชการ
- ได้รับเกียรติ และความไว้วางใจจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานในการทำงาน
- ได้รับลิขสิทธิ์ จากผลงานทางวิชาการ เรื่องการใช้ระบบเส้นแทนสูตรในการคิดคำนวณการเคลื่อนที่แนวตรง

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top