HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: นายมานะ ขุมคำ
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
  ครูมานะ  ขุมคำ (ครูพิเศษ) จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์     สาขาดุริยางตะวันตก ครูมานะ  ขุมคำ (ครูพิเศษ)
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์     สาขาดุริยางตะวันตก

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top