HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: ประวัตินางญาดา มิรัตนไพร
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
 ชื่อ นางญาดา   มิรัตนไพร ชื่อเล่น  กุ้ง เกิด 25 มีนาคม 2528 ตำแหน่ง ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด สอน  วิชาภาษาไทย ม.2

 ชื่อ นางญาดา   มิรัตนไพร
ชื่อเล่น  กุ้ง
เกิด 25 มีนาคม 2528

ตำแหน่ง
ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
สอน  วิชาภาษาไทย ม.2About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top