HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: ระบบสารสนเทศ สมป.อำนาจเจริญ
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
คลิ กดูข้อมูล ให้คลิกที่รูปภาพ คลิ กเข้าเว็บไซต์ ให้คลิกที่ชื่อโรงเรียน 1. โรงเรียน : อำนาจเจริญ อำเภอ : เมือง จังหวัด : อำนาจเจริญ ...
คลิกดูข้อมูลให้คลิกที่รูปภาพ คลิกเข้าเว็บไซต์ให้คลิกที่ชื่อโรงเรียน

1.photo[1]
โรงเรียน : อำนาจเจริญ
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : อำนาจเจริญ   

2. 264312_154921597913143_176208_n[1]
โรงเรียน : คึมใหญ่วิทยา
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : อำนาจเจริญ

3. 297813_265314680160115_5541671_n[1]
โรงเรียน : ปลาค้าววิทยานุสรณ์
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : อำนาจเจริญ

4. 317390_270304332992876_1414638785_n[1]
โรงเรียน : น้ำปลีกศึกษา
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : อำนาจเจริญ

5. 222272_100498406706250_492584_n[1]
โรงเรียน : นาวังวิทยา
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : อำนาจเจริญ

6. 578459_510280262317978_1393555573_n[1]
โรงเรียน : นาจิกพิทยาคม
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : อำนาจเจริญ

7. 128x150-images-stories-logo-logo[1]
โรงเรียน : นายมวิทยาคาร
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : อำนาจเจริญ

8. 600197_1379080832309988_535747464_n[1]
โรงเรียน : สร้างนกทาวิทยาคม

อำเภอ : เมือง
จังหวัด : อำนาจเจริญ

9. 487629_350331895086343_526094946_n[1]
โรงเรียน : อำนาจเจริญ2
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : อำนาจเจริญ

10. 188338_586783541350010_327867359_n[1]
โรงเรียน : ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : อำนาจเจริญ

11. 222332_106684622752647_7702469_n[1]
โรงเรียน : ชานุมานวิทยาคม
อำเภอ : ชานุมาน
จังหวัด : อำนาจเจริญ

12. 251250_190520784332860_7155110_n[1]
โรงเรียน : คำเขื่อนแก้ววิทยาคม
อำเภอ : ชานุมาน
จังหวัด : อำนาจเจริญ

13. 389763_216906291762544_1128099989_n[1]
โรงเรียน : ปทุมราชวงศา
อำเภอ : ปทุมราชวงศา
จังหวัด : อำนาจเจริญ

14. logo
โรงเรียน : ลือวิทยาคม
อำเภอ : ปทุมราชวงศา
จังหวัด : อำนาจเจริญ

15.phana[1]
โรงเรียน : พนาศึกษา
อำเภอ : พนา
จังหวัด : อำนาจเจริญ

16. 229018_172458106145544_6463481_n[1]
โรงเรียน : ศรีคูณวิทยบัลลังก์
อำเภอ :
พนา
จังหวัด : อำนาจเจริญ

17. 46151_102435813149759_7961584_n[1]
โรงเรียน : เสนางคนิคม
อำเภอ : เสนางคนิคม
จังหวัด : อำนาจเจริญ

18. 1037750279[1]
โรงเรียน : นาเวียงจุลดิศวิทยา
อำเภอ : เสนางคนิคม
จังหวัด : อำนาจเจริญ

19. 1001645_387204171384329_1615858397_n[1]
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม
อำเภอ : หัวตะพาน
จังหวัด : อำนาจเจริญ

20. image
โรงเรียน : ศรีเจริญศึกษา
อำเภอ : หัวตะพาน
จังหวัด : อำนาจเจริญ

21. 1037750282[1]
โรงเรียน : จิกดู่วิทยา
อำเภอ : หัวตะพาน
จังหวัด : อำนาจเจริญ

22. 1037750283[1]
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
อำเภอ : ลืออำนาจ
จังหวัด : อำนาจเจริญ

23. 1037750284[1]
โรงเรียน : มัธยมแมด
อำเภอ : ลืออำนาจ
จังหวัด : อำนาจเจริญ

อ.โป้ง ป้าง
ผู้บันทึกครับผม

   

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top