HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ โดย ETV ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ย.56 ณ โรงเรียนอำนาจเริญ
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
ติวเข้มเติมเต็มความรู้ โดย ETV 18 ก.ย.56     วิชาสังคม อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี ณ โรงเรียนอำนาจเริญ วิชาภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.พนิตนาฏ  ชูฤกษ์ ติวเข้ม...

ติวเข้มเติมเต็มความรู้ โดย ETV 18 ก.ย.56 
image 
วิชาสังคม อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี ณ โรงเรียนอำนาจเริญ
image
วิชาภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.พนิตนาฏ  ชูฤกษ์

ติวเข้มเติมเต็มความรู้ โดย ETV 19 ก.ย.56 
image
วิชาคณิตศาสตร์ อ.มนตรี  นิรมิตศิริพงศ์ ( อ. ช้าง ) 
image
วิชาชีววิทยา ผศ.ดร.สมาน  แก้วไวยุทธ
image image
image image

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top