HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
ด้วยทางโรงเรียนอำนาจ มีความยินดียิ่งทีได้รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดย..มี    นายประเสริฐ  ครองยุทธ ผอ.ร.ร....

ด้วยทางโรงเรียนอำนาจ มีความยินดียิ่งทีได้รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

โดย..มี    นายประเสริฐ  ครองยุทธ ผอ.ร.ร.คึมใหญ่วิทยา
               นายสมัย บุตรภักดิ์ ผอ.ร.ร.อำนาจเจริญ2
               ผอ.สุมาลัย  สุขกุล ผอ.ร.ร.นายมวิทยา

               เป็นคณะกรรมการประเมิน

ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ ร.ร.อำนาจเจริญ  วันที่ 19 ธ.ค. 2556 
  
  

  

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top