HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนอำนาจเจริญ
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
เมื่อวันที่ 15 - 17 มกราคม 2557 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอำนาจเจริญ  ชั้นปีที่ 2 ได้เดินทางเข้าร่วมการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2556 ณ ศฝ.นท...

เมื่อวันที่ 15 - 17 มกราคม 2557 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอำนาจเจริญ  ชั้นปีที่ 2 ได้เดินทางเข้าร่วมการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2556 ณ ศฝ.นทศ.มทบ.22 และศูนย์ฝึกภาคสนาม นทศ. ห้วยชัน จังหวัดอุบลราชธานี ในการฝึกครั้งนี้ มี นศท.ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนอำนาจเจริญ เข้าร่วมการฝึกจำนวน 144 คน ผู้กำกับ 2 คน โดย นศท.  ได้มีกิจกรรม กระโดด หอสูง 34 ฟุต, การยิงปืน,การศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียง,เดินทางไกลและการพักค้างแรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top