HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: ค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอำนาจเจริญ  ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2556 ณ วนอุทยานภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร  ระหว่าง วันที่ 18-19 มกราคม 2557...
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอำนาจเจริญ  ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2556 ณ วนอุทยานภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร  ระหว่าง วันที่ 18-19 มกราคม 2557 
พิธีเปิด ณ ห้อง Resource center อาคาร 5 โรงเรียนอำนาจเจริญ โดยมีท่านผอ.จักรทิพย์ กีฬา มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อำนาจเจริญได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้และลงมือปฎิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ในครั้งนี้มีนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนอำนาจเจริญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 118 คน นักเรียนพี่เรียนชั้น ม.4 จำนวน 12 คน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนอำนาจเจริญ จำนวน 36 คน นอกจากนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสพักแรมและศึกษาธรรมชาติ ณ วนอุทยานภูสระดอกบัวเป็นระยะเวลา 1 วัน 1 คืน..

สวัสดีชาวค่ายวิทย์อำนาจเจริญ ตอนที่ 1สวัสดีชาวค่ายวิทย์อำนาจเจริญ ตอนที่ 2
สวัสดีชาวค่ายวิทย์ฯอำจานเจริญ ตอนที่3
สวัสดีชาวค่ายวิทย์ฯอำนาจเจริญ ตอนที่ 5
สวัสดีชาวค่ายวิทย์ฯอำนจริญ ตอนที่6
ค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8(1)
ค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8(1)
ค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่8 ( 2 )
ค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8(3)
สวัสดีชาวค่ายวิทย์ฯอำนาจเจริญ ตอนที่ 8
สวัสดีชาวค่ายวิทย์ฯอำนาจเจริญ ตอนที่ 9
สวัสดีชาวค่ายวิทย์ฯอำนาจเจริญ ตอนที่ 10

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top