HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: อบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันที 18 มกราคม 2557 ณ ห้องประ...
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันที 18 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนอำนาจเจริญ

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top