HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: 2 เมษายนวันคล้ายวันพระราชสมภพ
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า  คณะผู้บริหาร คณะครู คณะบุคลากร ...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า 
คณะผู้บริหาร คณะครู คณะบุคลากร และเจ้าหน้าที่ 
โรงเรียนอำนาจเจริญ

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top