HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ วันคล้ายวันประสูติ
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
งามพระงามเลิศแพร้ว         วิไล งามพระเกียรติเกริกไกร      ทั่วหล้า ซ้องพระนาม 'อุบลรัตน์'      ยศเกริก ก้องแฮ ข้าพระบาทรวมใจ  ...

งามพระงามเลิศแพร้ว         วิไล
งามพระเกียรติเกริกไกร      ทั่วหล้า
ซ้องพระนาม 'อุบลรัตน์'      ยศเกริก ก้องแฮ
ข้าพระบาทรวมใจ             น้อมไท้ถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเจริญพระชันษา ๖๓ ปี  
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗  ...
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พระพลานามัยแข็งแรง...ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top