HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: ขอเชิญร่วมประกวด วีดิทัศน์ และ บทความประกอบภาพ
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
สุขพอ..ที่พ่อให้ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ขอเชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าร่วมประกวด บทความ...

สุขพอ..ที่พ่อให้ ชิงถ้วยพระราชทานฯ
ขอเชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าร่วมประกวด บทความประกอบภาพและวีดิทัศน์ ว่าด้วยความรู้ตามแนวราชดำริภายใต้หัวข้อสุขพอที่พ่อให้ ส่งผลงานวันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2557 นี้ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย 


http://www.sukphor.com/

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top