HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: คณะครูและนักเรียนรับป้ายโรงเรียน อย.น้อยระดับดีเยี่ยม
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อ...

นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.อำนาจเจริญ และได้รับรางวัล อย.น้อยระดับดีเยี่ยมให้กับทีมงาน อย.น้อย โรงเรียนอำนาจเจริญ
imageimageimage

imageimage

ภาพโดย นางทัศนีย์ อรรถรัตนศักดิ์ ครูเชี่ยวชาญ

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top