HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: สพฐ.จัดประชุมสัมมนาทิศทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557  ดร.จักรทิพย์  กีฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมสัมนา โดยมี นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมก...
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557  ดร.จักรทิพย์  กีฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมสัมนา โดยมี นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทิศทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง “โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้” เพื่อกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕0 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗.


imageimage
image
ภาพโดย..ดร.จักรทิพย์  กีฬา  ผอ.ร.ร.อำนาจเจริญ

ช่าวจาก http://www.obec.go.th/news/51061

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top