HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: ยินดีต้อนรับนางสาวธิตินารถ ลาวิลาศ นักเรียน AFS
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
ด้วยเมื่อปี่ที่ผ่านมานางสาวธิตินารถ  ลาวิลาศ เป็นนักเรียน  โครงการ AFS (Year Program) รุ่นที่ 52  ไปรัฐวิคคอนซิน  USA. ไป 7  ส.ค. 56  เดินทา...
image
ด้วยเมื่อปี่ที่ผ่านมานางสาวธิตินารถ  ลาวิลาศ
เป็นนักเรียน  โครงการ AFS (Year Program) รุ่นที่ 52 
ไปรัฐวิคคอนซิน  USA. ไป 7  ส.ค. 56  เดินทางกลับ
3  กรกฎาคม 2557 
หลังจากเสร็จภาระกิจการเรียนเรียบร้อย
กลับมาเรียน ม.6 ที่ โรงเรียนอำนาจเจริญเช่นเดิม
image image
image image

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top