HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: มีการแนะแนว จากกองบิน 21 ที่ห้องแนะแนว
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
ภาพบรรยากาศการแนะแนวที่ห้องแนะแนว อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเจ้าหน้าที่จากกองบิน21 จังหวัดอุบลราชธานี ...

ภาพบรรยากาศการแนะแนวที่ห้องแนะแนว อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเจ้าหน้าที่จากกองบิน21 จังหวัดอุบลราชธานี

imageimage

imageimage

imageimage

imageimage
image

 

By  image

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top