HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาถ้วยประทาน วันรพี ปี 57
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
ขอแสดงความยินดี การแข่งขันตอบปัญหา โครงการวันรพี นิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  ได้รับ รางวัลชนะเลิศ   ถ้วยประทานพระเจ้าหล...
ขอแสดงความยินดี การแข่งขันตอบปัญหา
โครงการวันรพี นิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
ได้รับ รางวัลชนะเลิศ   ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้เข้าแข่งขัน   นางสาวกมลชนก  เอื้อทาน  ม. 6/9
นายสุรเกียรติ  นวลยานัส  ม.6/8
ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม  ครูศุลีมาศ  อุปริวงค์


About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top