HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: Asean go together
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
รวมพลเยาวชนพิทักษ์สิทธิ์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ Asean go together 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ กรุงเทพมหานคร โดย...

รวมพลเยาวชนพิทักษ์สิทธิ์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ Asean go together 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณครูทัศนีย์ อรรถรัตนศักดิ์ ครูเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำทีมนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย และในงานยังมีความภาคภูมิใจของชาวอำนาจเจริญคือ นางสาวสุกัญญา. ขันติกุล. ม 4/8 ปีการศึกษา 2557 รับรางวัลเยาวชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ซึ่งได้รับเงิน 5,000 บาท อีกทั้งนางสาวสุกัญญา. ขันติกุล ร่วมเสวะนากับ. นักพูดชื่อดังระดับประเทศ. นายอภิชาติ. ดำดี

image

image image
image image
image image
image image
image image

imageimage

image
   
   
   

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top